Đăng ký Đăng nhập
7/10 22846 bài đánh giá

Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt - Nhanh Chóng, Uy Tín, chiết khấu thấp

Đổi thẻ cào

Thẻ Viettel, Zing cần điền đúng cả seri. Cố tính điền không đúng seri ko giải quyết khiếu nại

- Ưu đãi về chiết khấu: Sản lượng 500k thẻ/1 ngày được +0.5% , 

+Đại lý:Mỗi ngày gạch trên 4m giảm 1% ck vt,vina,mobi,vnmb. đủ sản lượng ib page để nâng 

+ Rút tiền về atm tự động .

momo chậm

+Sai mệnh giá -50%

 

Đang gửi

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 12.5 % 12.5 % 12.5 % 9 % 10 % 11 % 14 % 14 % 14 %
Thành viên 13.5 % 13.5 % 13.5 % 10 % 11 % 12 % 15 % 15 % 15 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %
Thành viên 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 12 % 12 % 12 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 %
Thành viên 13 % 13 % 13 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Thành viên 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Thành viên 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
Kim cương 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 %
Thành viên 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Thành viên Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Kim cương Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Thành viên Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì

Mua mã thẻ