Đăng ký Đăng nhập
10/10 1445704 bài đánh giá

Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt - Nhanh Chóng, Uy Tín, chiết khấu thấp

Đổi thẻ cào

Thẻ Viettel, Zing cần điền đúng cả seri
Cố tính điền không đúng seri ko giải quyết khiếu nại .Sai mệnh giá -50% 

Hệ thống auto bank ATM ,Momo rút tiền 5 giây sau khi đặt lệnh 

+cách lên hạng pr wed :pr wed lên tin+Giới thiệu 10 bạn sài wed

+Lịch sử đổi thẻbấm vào đây 

+hỗ trợ xử lý : https://zalo.me/g/oozonx943

 

Đang gửi

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý (30m/ngày) 16.8 % 15.8 % 15.8 % 12.1 % 12.4 % 13 % 13.2 % 16.7 % 17.2 %
VIP(3m/ngày) 17.3 % 16.3 % 16.3 % 12.6 % 12.9 % 13.5 % 13.7 % 17.2 % 17.7 %
Thành viên/API 17.8 % 16.8 % 16.8 % 13.6 % 13.6 % 14 % 14.2 % 17.7 % 18.2 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý (30m/ngày) 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 17 %
VIP(3m/ngày) 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 17.5 %
Thành viên/API 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 18 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý (30m/ngày) 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.2 % 15.2 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15 %
VIP(3m/ngày) 16 % 16 % 16 % 15.7 % 15.7 % 16 % 16 % 16 % 15.5 %
Thành viên/API 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.2 % 16.2 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý (30m/ngày) 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 14 %
VIP(3m/ngày) 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 14.5 %
Thành viên/API 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 % 15 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý (30m/ngày) Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
VIP(3m/ngày) Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Thành viên/API Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
Đại Lý (30m/ngày) Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
VIP(3m/ngày) Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Thành viên/API Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý (30m/ngày) Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
VIP(3m/ngày) Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Thành viên/API Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại Lý (30m/ngày) Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
VIP(3m/ngày) Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Thành viên/API Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì

Mua mã thẻ